top of page

Gap pro školy
a školky

Doprovodné programy v rámci GaP / Galerie a Prostor nabízíme školám od roku 2022.

Za tuto dobu využilo našich doprovodných programů desítky mateřských a základních škol z města Znojma i širšího okolí.

Tlačítko

Mateřské školy

Vítej v galerii!

 

délka programu: 45 minut (případně dle domluvy)

Děti se seznámí s prostorem galerie. Lektorka jim na známých příkladech našeho města vysvětlí pojem kultura, umění, architektura apod. Následuje přiblížení aktuální výstavy formou hry (na názvy, pátrací hra, srovnávání…), na kterou naváže krátká výtvarná činnost v prostorách galerie.

 

Děti zjistí, jak to vypadá v galerii, setkají se naživo s uměním, dojde ke komunikaci s uměleckým dílem. 

 

Vzhledem k omezeným prostorám galerie je maximální kapacita 25 dětí.

 

Cena: 50 Kč / žák (min. počet dětí je 10) 

Místo: GaP / Galerie a Prostor, Kollárova 27, Znojmo

V případě zájmu pište na romana@umenidoznojma.cz.

Art Class_edited_edited.jpg

Základní školy

1. stupeň

 

Galerie, místo plné inspirace – varianta 1

délka programu: 45 minut

 

Dílčí témata: 

Umění a kultura

Člověk a jeho svět: místo, kde žijeme

 

Žáci se seznámí s prostorem galerie. Na příkladech našeho města jim lektorka přiblíží pojem kultura, umění, architektura, design apod. Následuje prohlídka aktuální výstavy s komentářem a hrou. Poté si žáci ve skupinách vyplní krátký pracovní list, který hravou formou přiblíží život autora a jeho dílo zasazené v kontextu doby.

 

Cena: 50 Kč / žák (min. počet dětí je 10) 

Místo: GaP / Galerie a Prostor, Kollárova 27, Znojmo

Galerie, místo plné inspirace – varianta 2

 

délka programu: 45 + 90 minut

 

Dílčí témata: 

Umění a kultura

Člověk a jeho svět: místo kde žijeme

 

Žáci se seznámí s prostorem galerie. Na příkladech našeho města jim lektorka přiblíží pojem kultura, umění, architektura, design apod.. Následuje prohlídka aktuální výstavy s komentářem a hrou. Poté si žáci ve skupinách vyplní krátký pracovní list, který hravou formou přiblíží život autora a jeho dílo zasazené v kontextu doby.

 

O týden později navazuje praktická část, kdy lektorky povedou výtvarnou hodinu ve vaší škole. Společně s žáky si zopakují, co viděli na výstavě. Připomenou si pocity, které v nich výstava zanechala. Následuje výtvarná činnost uplatňující inovativní přístupy i techniky. Výsledkem je vizuálně obrazné vyjádření na základě vlastní zkušenosti. Praktická činnost rozvíjí kreativní myšlení, podporuje komunikaci a interpretaci při zapojení různých smyslů.

 

Cena: 150 Kč / žák (v ceně veškerý výtvarný materiál)

Místo: GaP / Galerie a Prostor, Kollárova 27, Znojmo (1. část) a vaše škola (2. část)

 

V případě zájmu pište na romana@umenidoznojma.cz​.

2. stupeň

 

Galerie, místo plné inspirace – varianta 1

 

délka programu: 45 minut

 

Dílčí témata: 

Umění a kultura

Člověk a společnost: člověk ve společnosti, člověk jako jedinec

 

Seznámení žáků s prostorem galerie. Přiblížení pojmu kultura, umění, architektura a design nejen v kontextu našeho města, ale i na příkladech ze světa. Následuje komentovaná prohlídka výstavy a její přiblížení formou hry. Žáci dostanou prostor pro komunikaci a vyjádření vlastních názorů. Následuje skupinová práce vyplnění krátkého pracovního listu, který přibližuje autora a jeho dílo v kontextu doby.

 

Cena: 50 Kč / žák (min. počet dětí je 10) 

Místo: GaP / Galerie a Prostor, Kollárova 27, Znojmo

 

V případě zájmu pište na romana@umenidoznojma.cz​.

Galerie, místo plné inspirace – varianta 2

 

délka programu: 45 + 90 minut

 

Dílčí témata: 

Umění a kultura

Člověk a společnost: člověk ve společnosti, člověk jako jedinec

 

Seznámení žáků s prostorem galerie. Přiblížení pojmu kultura, umění, architektura a design v kontextu našeho města i na příkladech ze světa. Přiblížení pojmu umění - rozdíl mezi subjektivním účinkem a symbolickým přesahem. Následuje komentovaná prohlídka výstavy. Žáci dostanou prostor pro komunikaci a vyjádření vlastních názorů. Poté žáci ve skupinách vyplní krátký pracovní list, který přibližuje autora a jeho dílo v kontextu doby. 

 

O týden později navazuje praktická část, kdy lektorky povedou výtvarnou hodinu ve vaší škole. Společně s žáky si zopakují, co viděli na výstavě. Připomenou si pocity, které v nich výstava zanechala. Následuje výtvarná činnost uplatňující inovativní přístupy i techniky. Výsledkem je vizuálně obrazné vyjádření na základě vlastní zkušenosti. Interpretace podmíněná kreativním myšlením s přesahem do sociální oblasti. Žáci mohou o své práci otevřeně komunikovat.

 

Cena: 150 Kč / žák (v ceně veškerý výtvarný materiál)

Místo: GaP / Galerie a Prostor, Kollárova 27, Znojmo (1. část)

konkrétní škola (2. část)

V případě zájmu pište na romana@umenidoznojma.cz​.

271661266_4380553325383992_4154953974674296724_n.jpg

Střední školy

Galerie, místo plné inspirace – varianta č. 1

 

délka programu: 45 minut

 

Dílčí témata: 

Umění a kultura:

umění jako specifický druh komunikace, umění jako prostředek vzájemné spolupráce

 

Studenti se seznámí s prostorem galerie a s pojmy umění a kultura v širším kontextu (obraz, design, architektura, nová média…). Lektorky jim přiblíží mezioborový přesah umění do hudby, literatury, dramatické tvorby. Následuje komentovaná prohlídka aktuální výstavy. Studenti na základě bezprostředního setkání s uměním mohou klást otázky a rozvinout otevřenou diskuzi. Výklad je zasazen do dobového i sociálně kulturního kontextu. K přiblížení výstavy a jejího autora dostanou studenti pracovní list. Následuje komunikace, práce ve skupinách. Program je zaměřen na podporu kritického myšlení a tolerance na základě porozumění. Studenti mají možnost vytvořit si vlastní postoj k umění a kultuře jako celku.

 

Cena: 50 Kč / žák (min. počet dětí je 10) 

Místo: GaP / Galerie a Prostor, Kollárova 27, Znojmo

V případě zájmu pište na romana@umenidoznojma.cz​.

Galerie, místo plné inspirace – varianta č. 2 

 

délka programu: 45 + 90 minut

 

Dílčí témata:

Umění a kultura:

umění jako specifický druh komunikace, umění jako prostředek vzájemné spolupráce

 

Studenti se seznámí s prostorem galerie a s pojmy umění a kultura v širším kontextu (obraz, design, architektura, nová média…). Lektorky přiblíží mezioborový přesah umění do hudby, literatury, dramatické tvorby. Následuje komentovaná prohlídka aktuální výstavy. Studenti na základě bezprostředního setkání s uměním mohou klást otázky a rozvinout otevřenou diskuzi. Výklad je zasazen do dobového i sociálně kulturního kontextu. K přiblížení výstavy a jejího autora dostanou studenti pracovní list. Následuje komunikace, práce ve skupinách. Program je zaměřen na pochopení základních principů umělecké tvorby, podporu kritického myšlení a tolerance na základě porozumění. Studenti mají možnost vytvořit si vlastní postoj k umění a kultuře jako celku.

 

O týden později navazuje praktická část, kdy lektorky povedou výtvarnou hodinu ve vaší škole. Společně se studenty si zopakují, co viděli na výstavě. Připomenou si subjektivní, smyslové a sociální roviny vnímání umění. Následuje vlastní výtvarná činnost na základě porozumění umění vycházející z vlastní zkušenosti.

 

Cena: 150 Kč / žák (v ceně veškerý výtvarný materiál)

Místo: GaP / Galerie a Prostor, Kollárova 27, Znojmo (1. část)

konkrétní škola (2. část) Znojma i širšího okolí.

V případě zájmu pište na romana@umenidoznojma.cz​.

Štětce
bottom of page