GaP_Dětem_BoysPlayNice_02.jpg
GaP_herna.jpg

GaP Herna

 

Tvořivá zábava pro ty úplně nejmenší (2 – 4 let). Děti budou v doprovodu rodiče poznávat základní i netradiční a hravé výtvarné techniky. Prioritou bude radost z tvorby a rozvoj spontánní tvořivosti. Budeme se učit koukat kolem sebe a pozorovat krásu. Samozřejmostí budou interakce s právě probíhajícími výstavami.
 

Kapacita: 8 dětí

Lektorka: Andrea Krejčí
 

Cena: 2 500 Kč za pololetí (v ceně veškeré výtvarné potřeby)
 

Termín: čtvrtek | 10:00 – 10:45

GaP_detem.jpg

Ateliér dětem

Ateliér dětem je určen dětem předškolního a školního věku (5–11 let). Tématem budou "Dějiny umění v obrazech“. Společně projdeme historii uměleckého vyjadřování a na vybrané momenty budeme výtvarně reagovat. Děti si vyzkouší rozmanité tradiční, netradiční, experimentální i hravé výtvarné techniky. Kurz bude zakončen vernisáží a absolventskou výstavou.


Kapacita: 3 x 10 dětí
Lektorky: Dagmar Skokanová, Andrea Krejčí

Cena: 2 900 Kč za pololetí (v ceně veškeré výtvarné potřeby)

Skupina A: středa  | 14:30 – 15:30
Skupina B: čtvrtek | 16:30 – 17:30
Skupina C: čtvrtek | 17:30 – 18:30

Kurz_pro-dospele.jpg

Ateliér pro dospělé

Pravidelná tvůrčí dílna pro dospívající a dospělé bude reagovat nejen na aktuální výstavy v GaPu, ale také rozvíjet další témata – aktuální i ta z historie umění, čímž by měla podněcovat k vlastní tvorbě studentů. Během kurzu mohou studenti konzultovat a rozvíjet svůj dosavadní tvůrčí přístup či se nechat více vést, inspirovat a objevovat nové výtvarné techniky a umělecké postupy.

Součástí bude také teoretický základ ke komunikaci s uměleckým dílem a jeho možné interpretaci. Kurz bude zakončen vernisáží a absolventskou výstavou.


Kapacita: 8 studentů
Lektorky: Andrea Krejčí, Romana Hadroušková

Cena: 3 300 Kč za pololetí (v ceně veškeré výtvarné potřeby)

Termín: pondělí | 17:30 – 19:00