GaP_Dětem_BoysPlayNice_02.jpg

Kurzy

 
GaP_herna.jpg

Kurz / GaP Herna

 

Tvořivá zábava pro ty úplně nejmenší (2 – 4 let). Děti budou v doprovodu rodiče poznávat základní i netradiční a hravé výtvarné techniky. Prioritou bude radost z tvorby a rozvoj spontánní tvořivosti. Budeme se učit koukat kolem sebe a pozorovat krásu. Samozřejmostí budou interakce s právě probíhajícími výstavami.
 

Kapacita: 3 x 8 dětí

Lektorky: Andrea Krejčí, Eva Machoňová

Cena: 3000 Kč za pololetí (v ceně veškeré výtvarné potřeby)

 

Skupina A (věk 2 - 3 roky): čtvrtek | 10:00 - 10:45 OBSAZENO

Skupina B (věk 2 - 3 roky): pátek   | 10:00 - 10:45 OBSAZENO

Skupina C (věk 4 – 6 let): čtvrtek   | 14:45 - 15:30 OBSAZENO

GaP_detem.jpg

Kurz / Ateliér dětem

Ateliér dětem je určen dětem předškolního a školního věku (6–12 let). Tématem budou "Dějiny umění v obrazech“. Společně projdeme historii uměleckého vyjadřování a na vybrané momenty budeme výtvarně reagovat. Děti si vyzkouší rozmanité tradiční, netradiční, experimentální i hravé výtvarné techniky. Kurz bude zakončen vernisáží a absolventskou výstavou..


Kapacita: 3 x 10 dětí
Lektorky:  Eva Machoňová, Andrea Krejčí

Cena: 3000 Kč za pololetí (v ceně veškeré výtvarné potřeby)

Skupina A: (věk 6 - 9 let) středa   | 14:30 – 15:30 OBSAZENO

Skupina B: (věk 9 - 12 let) čtvrtek | 16:30 – 17:30
Skupina C: (smíšená 6 - 12 let) čtvrtek | 17:30 – 18:30

Kurz_pro-dospele.jpg

Kurz / Ateliér pro dospělé

Pravidelná tvůrčí dílna pro dospívající a dospělé bude reagovat nejen na aktuální výstavy v GaPu, ale také rozvíjet další témata – aktuální i ta z historie umění, čímž by měla podněcovat k vlastní tvorbě studentů. Během kurzu mohou studenti konzultovat a rozvíjet svůj dosavadní tvůrčí přístup či se nechat více vést, inspirovat a objevovat nové výtvarné techniky a umělecké postupy.

Součástí bude také teoretický základ ke komunikaci s uměleckým dílem a jeho možné interpretaci. Kurz bude zakončen vernisáží a absolventskou výstavou.


Kapacita: 8 studentů
Lektorka: Romana Hadroušková

Cena: 3 500 Kč za pololetí (v ceně veškeré výtvarné potřeby)

Termín: pondělí | 17:30 – 19:00 OBSAZENO (přijímáme náhradníky)

doc2_edited.jpg

Kurz / Umění řemesel

 

Kurz se bude v jednotlivých blocích věnovat rukodělné činnosti, jejímž výsledkem bude konkrétní výrobek. V prvním pololetí se zaměříme na čtyři řemesla - bloky: keramickou mozaiku, drhání, vizovické pečivo a papírové kabelky. Dílna je zaměřena na lidovou tvořivost a je určena všem, kteří mají tvořivý přístup k věci a chuť naučit se něco nového.

 

Kurz je možné navštěvovat pouze v jednotlivých blocích. V případě zakoupení všech čtyř bloků je cena zvýhodněna na 3500 Kč.

keramická mozaika / 4., 11., 18. a  25. 10.

drhání + macramé / 1., 8., 15. a  22. 11.

vizovické pečivo + slaměné a kukuřičné ozdoby / 29. 11., 6., 13. 12.

papírové kabelky technikou Candy Bag / 3., 10., 17. a 24. 1. 2023

Kapacita: 8 studentů

Lektorka: Romana Hadroušková

 

Cena:

1 500 Kč za blok (v ceně veškeré výtvarné potřeby) 

3 500 Kč za pololetí (v ceně veškeré výtvarné potřeby) 

Termín: úterý | 17:30 – 19:00

Rozvh kurzů            

/ Školní rok 2022/2023

Screenshot 2022-11-21 at 18.58.34.png

GaP pro školy

 

Nabídka pro školní rok 2022 / 2023

 

GaP / Galerie a Prostor je výstavní prostor s přilehlým ateliérem. Pořádáme zde komentované prohlídky výstav i výtvarné kurzy pro děti i dospělé, pravidelné sobotní workshopy a nabízíme také program pro školy. Například v rámci výstavy Trnkova Zahrada jsme “odbavili” více než 50 školních i mimoškolních skupin z celého Jihomoravského kraje.

 

I Vy můžete s vašimi žáky objevovat současné umění a design! Prohlédněte si aktuální výstavu s výkladem a vypracujte hravé úkoly, které přesně na míru vaší třídě připraví náš lektorský tým. Případně mohou lektorky dorazit k vám do třídy a odučit hodinu výtvarné výchovy u vás v návaznosti na výstavu, kterou v GaPu zhlédnete. Věříme, že prostor galerie funguje jako jedinečné, autentické místo pro dialog nejen o umění, je naplněn inspirací a činí nás kreativnější. Moc rádi budeme vaší třídě průvodci fascinujícím světem umění.

 

Nabízíme tyto možnosti:

Komentovaná prohlídka aktuální výstavy + pracovní listy 

30 minut / cena: 250 Kč za skupinu

Komentovaná prohlídka + pracovní listy + následný workshop ve vaší třídě či v našem ateliéru (dle počtu dětí, ateliér má omezenou kapacitu) / 30 minut + 45-90 minut / cena: 85 Kč za žáka (v ceně veškerý výtvarný materiál).

 

Máme program pro MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle domluvy připravíme individuální program na míru.

 

V případě zájmu pište na: romana@umenidoznojma.cz