top of page
GaP_Dětem_BoysPlayNice_02.jpg

Kurzy

Kurzy
GaP_herna.jpg

Dětem / Letní škola umění 2023

 

Letní příměstský tábor: Cesta za uměním

"Probuď v sobě umělce a zažij spoustu legrace na Letní škole umění v GaPu."

 

Zveme všechny zvídavé a tvořivé děti od 6 do 12 let na dobrodružnou cestu za uměním. Co je to umění? Jak vzniká? Kde ho najdeme? Na tyto a spoustu dalších otázek získáš odpovědi v našem příměstském táboře. Vytvoříš si vlastní sochu, namaluješ obraz, pojedeš vlakem na výlet za uměním nebo do přírody na koňskou farmu kochat se i objevovat inspiraci.

Turnus 1:      10.–14. 7. 2023

Turnus 2:      21.–25. 8. 2023

 

Tábor bude probíhat od 8:30 do 16:00. 

Cena: 3500 Kč (v ceně je zahrnuto lektorské a umělecké vedení, veškeré výtvarné potřeby a další pomůcky, pití, obědy a odpolední svačina).

Zálohu 1500 Kč je třeba uhradit do 14 dnů od podání přihlášky.

GaP_herna.jpg

Kurz / GaP Herna

 

Tvořivá zábava pro ty úplně nejmenší (2–6 let). Děti budou v doprovodu rodiče poznávat základní i netradiční a hravé výtvarné techniky. Prioritou bude radost z tvorby a rozvoj spontánní tvořivosti. Budeme se učit koukat kolem sebe a pozorovat krásu. Samozřejmostí budou interakce s právě probíhajícími výstavami.
 

Kapacita: 3 x 8 dětí

Lektorky: Andrea Krejčí, Eva Machoňová

Cena: 3000 Kč za pololetí (v ceně veškeré výtvarné potřeby)

 

Skupina A (věk 23 roky): čtvrtek 10:0010:45

Skupina B (věk 23 roky): pátek 10:0010:45

Skupina C (věk 46 let): čtvrtek 14:4515:30

GaP_detem.jpg

Kurz / Ateliér dětem

Ateliér dětem je určen dětem předškolního a školního věku (6–12 let). Tématem budou "Dějiny umění v obrazech“. Společně projdeme historii uměleckého vyjadřování a na vybrané momenty budeme výtvarně reagovat. Děti si vyzkouší rozmanité tradiční, netradiční, experimentální i hravé výtvarné techniky. Kurz bude zakončen vernisáží a absolventskou výstavou.


Kapacita: 3 x 10 dětí
Lektorky:  Eva Machoňová, Andrea Krejčí

Cena: 3000 Kč za pololetí (v ceně veškeré výtvarné potřeby)

Skupina A: (věk 6–9 let) středa 14:30–15:30 OBSAZENO

Skupina B: (věk 9–12 let) čtvrtek 16:30–17:30 OBSAZENO
Skupina C: (smíšená 6–12 let) čtvrtek 17:30–18:30 OBSAZENO

Kurz_pro-dospele.jpg

Kurz / Ateliér pro dospělé

Pravidelná tvůrčí dílna pro dospívající a dospělé bude reagovat nejen na aktuální výstavy v GaPu, ale také rozvíjet další témata – aktuální i ta z historie umění, čímž by měla podněcovat k vlastní tvorbě studentů. Během kurzu mohou studenti konzultovat a rozvíjet svůj dosavadní tvůrčí přístup či se nechat více vést, inspirovat a objevovat nové výtvarné techniky a umělecké postupy.

Součástí bude také teoretický základ ke komunikaci s uměleckým dílem a jeho možné interpretaci. Kurz bude zakončen vernisáží a absolventskou výstavou.


Kapacita: 8 studentů
Lektorka: Romana Hadroušková

Cena: 3 500 Kč za pololetí (v ceně veškeré výtvarné potřeby)

Termín: pondělí 17:30–19:00 OBSAZENO (přijímáme náhradníky)

Rozvh kurzů            

/ Školní rok 2022/2023

Screenshot 2022-11-21 at 18.58.34.png

GaP pro školy

Skoly

Nabídka pro školní rok 2022 / 2023

 

GaP / Galerie a Prostor je výstavní prostor s přilehlým ateliérem. Pořádáme zde komentované prohlídky výstav i výtvarné kurzy pro děti i dospělé, pravidelné sobotní workshopy a nabízíme také program pro školy. Například v rámci výstavy Trnkova Zahrada jsme “odbavili” více než 50 školních i mimoškolních skupin z celého Jihomoravského kraje.

 

I Vy můžete s vašimi žáky objevovat současné umění a design! Prohlédněte si aktuální výstavu s výkladem a vypracujte hravé úkoly, které přesně na míru vaší třídě připraví náš lektorský tým. Případně mohou lektorky dorazit k vám do třídy a odučit hodinu výtvarné výchovy u vás v návaznosti na výstavu, kterou v GaPu zhlédnete. Věříme, že prostor galerie funguje jako jedinečné, autentické místo pro dialog nejen o umění, je naplněn inspirací a činí nás kreativnější. Moc rádi budeme vaší třídě průvodci fascinujícím světem umění.

 

Nabízíme tyto možnosti:

Komentovaná prohlídka aktuální výstavy + pracovní listy 

30 minut / cena: 250 Kč za skupinu

Komentovaná prohlídka + pracovní listy + následný workshop ve vaší třídě či v našem ateliéru (dle počtu dětí, ateliér má omezenou kapacitu) / 30 minut + 45-90 minut / cena: 85 Kč za žáka (v ceně veškerý výtvarný materiál).

 

Máme program pro MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle domluvy připravíme individuální program na míru.

 

V případě zájmu pište na: romana@umenidoznojma.cz


 

bottom of page