top of page

SLOW MOTION CLUB 22/7 – 14/9 2022


SLOW MOTION CLUB

Lehká a svěží letní výstava studentů a studentek grafického, motion a produktového designu pražské vyšší odborné školy Scholastika, prezentující díla, která vznikla z vlastní potřeby jednotlivce se samostatně vyjádřit, nikoliv jako nutná reakce na pedagogovo zadání.Výstava zachycuje mezioborovou komunikaci vyúsťující v kombinaci fyzických – třídimenzionálních produktů s čistě plošnými obrazy (tisky) na stěnách i pohyblivým obrazem. Zprostředkovává vizuální identity ambasád ČR na vlajících vlajkách, grafické návrhy podrážek bot vytištěné na 3D tiskárně nebo širokou plejádu tvarů porcelánových svícnů a mís v kombinaci s projekcemi krátkých animací.

SCHOLASTIKA – Vyšší odborná škola vizuální komunikace vyvstala ze s

polku Scholastika založeného v roce 2012 Evženem Šimerou a Ondřejem Brodym, absolventy pražských škol UMPRUM a AVU, jako alternativa k tehdejšímu stavu uměleckých vysokých škol. V současné době nabízí čtyři studijní obory – Motion, Grafický, Produktový a Game design, a ve svém sídle na pražských Vinohradech poskytuje kombinaci kreativního a praktického vzdělávání. Studijní obory čerpají své know how zejména ze zkušeností pedagogů, respektovaných odborníků domácí a zahraniční designérské scény, přičemž je kladen velký důraz na komunikaci, kterou škola pokládá za nejdůležitější hodnotu, ať už se jedná o komunikaci vizuální či klasickou verbální a to jak u nás, tak v zahranič
Comentarios


bottom of page