top of page

Definitivně krásné! Dopřejme si kafíčko 8/2/2020 – 31/5/2020


Filip Dvořák - David Hanvald - Evžen Šimera


kurátoři: Martin Dostál, Andrea KrejčíEvžen Šimera (1980) – malíř, který si pohrává s gravitační silou Země a nechává ji působit v kreativně náhodném, avšak kontrolovaném stékání jednotlivých kapek barvy. Také jeho páskové geometrické obrazy vznikly bez pomoci malující lidské končetiny.


David Hanvald (1980) – malíř, jehož dílo v řadě případů vychází ze hry, z barevných kostek stavebnice, a z racionálně-estetického přístupu k realitě a k realitě umění a k umění v realitě.


Filip Dvořák (1990) – se proslavil videem, v němž coby reinkarnovaný Caspar David Friedrich zápasí ve větru, sněhu s plátnem a obrazem. Také on neudrží svoji představivost v mezích plochy obrazu a tvoří díla ve třetí realitě.


Výstava vznikla ve spolupráci s Evropským fondem pro regionální rozvoj, přičemž hlavním cílem bylo představení české aktuální umělecké tvorby na rakouské straně hranice a vytvoření sousedské komunity mezi občany měst Znojmo a Retz.

Comments


bottom of page