top of page

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Umění do Znojma, z.s., se sídlem Úvoz 81/13, 669 02 Znojmo, IČ: 01351982, tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen jako „GDPR“), a v případech, kdy to GDPR umožňuje, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Zákon“).

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů se může, v závislosti na dalším vývoji legislativy v oblasti ochrany osobních údajů, měnit a aktualizovat. Osobní údaje jsou  zpracovávány pouze v případech oprávněného zájmu instituce a v jiných případech daných právními předpisy.

bottom of page