Vladimír Houdek

Ocel

3/5/2019
11/6/2019
|
|
VÝSTAVA
právě probíhá

O Vladimírovi

Inaugurační výstava GaPu představuje výtvarníka Vladimíra Houdka (1984), výrazného autora současné české malby, absolventa malířského ateliéru Vladimíra Skrepla na AVU, držitele Ceny kritiky (2010) a laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého (2012). Vystavoval jak v nejvýznamnějších českých galeriích, tak například v berlínské Schleicher/Lange, budapešťské Trafó, nebo v Národním muzeu současného umění v Bukurešti, jeho díla se pravidelně objevují na přehlídkách umění jako Art Basel, FIAC v Pařížinebo Armory Show v New Yorku.

Tvorba Vladimíra Houdka je ovlivňována nesčetnými inspiračními zdroji z historie umění, architektury, filozofie, psychologie, vědy a techniky. Je fascinován poznáním, objevy nových skutečností, možností existence paralelně ne/respektovaných teorií nebo dávnými badatelskými odhaleními, např. ve starých kosmologických mapách z 15. a 16. století. Podobně jako futuristé či dadaisté se zabývá otázkou robotizace. Nahradí-li lidskou práci stroje, nabyde pak člověk větší prostor pro plnohodnotnější prožití života? Jako avantgardní umělci přemýšlí nad ideou nové civilizace. Tam někde, kde objevíme novou zemi, vytvoříme novou civilizaci, ideální město či jakýsi Platónský stát, stát zlatého věku… Na principu artificialismu dvacátých let přeskládává realitu ve svých kolážích. Skutečnost se rozloží na neurčitou esenci, aby se posléze znovu zhmotnila v jeho obrazech.

Zajímá ho téma utopie a dystopie, vize budoucnosti. Rozpadne se dnešní informacemi přehlcená společnost? Společnost, která ztrácí přehled,co sama je, co znamená sdělení, a dostane se k bodu nula, tedy k jakémusi novému primitivismu? Život v abstrakci, žádný text, žádná slova, ztráta významů, nová pojmenování… Přehlcení a hlavně matení až mystifikování informacemi jej inspiruje k iluzivním motivům, které vnímá jako metaforu narušení reality. Na plátně tvoří ocelovou slitinu op-artových struktur, abstraktních sítí s technicistními realistickými prvky, které vymanil ze svých původních předloh a slívá v novou pravdu.

Sérii obrazů s názvem „Ocel“ vytvořil Vladimír Houdek přímo pro prostor znojemské galerie.

Kurátorka výstavy: Andrea Krejčí

Ukázky děl

Akce pořádané v rámci výstavy