Jiří Franta & David Böhm: Xantofobie

Proběhlo
28/8/2020
1/11/2020

Vernisáž: 28. 8. 2020  20:00
Výstava: 28. 8. - 1. 11. 2020
Kurátorka: Andrea Krejčí


Známá autorská dvojice Jiří Franta a David Böhm jsou neúnavnými kreslíři. Kresbu vnímají jako stopu, záznam (času, místa, situace). Hranice média kresby se snaží neustále překračovat při různých hravých a performativních projektech. Autoři se vzpírají ustálenému chápání kresby jako něčeho statického. Svoji tvorbu si často "komplikují" různými překážkami, využívají pro umění netypických komponent, jako například těžké technologie, pracují s prvkem náhody a počítají i se vstupem diváka. Za svůj konceptuální přístup byli třikrát nominováni na Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Krom volné umělecké tvorby se oba autoři věnují ilustracím knih, za což také oba dostali mnohá ocenění (Magnesia litera, Zlatá stuha ad.).

Výstava je realizována s finanční podporou města Znojma a Ministerstva kultury ČR. Děkujeme.

Akce spojené s výstavou

No items found.