Definitivně krásné! Dopřejme si kafíčko.

Proběhlo
17/7/2020
22/8/2020

Vernisáž: 17. 7. v 19.00 hod
Výstava: 17. 7. - 22.8. 2020
Kurátor: Martin Dostál, Andrea Krejčí
ArtFEST: 17. 7. - 18. 7. 2020

Ve spolupráci s dokumentaristou, režisérem a kurátorem Martinem Dostálem jsme pro vás připravili výstavu Definitivně krásné! Dopřejme si kafíčko.

Filip Dvořák - David Hanvald - Evžen Šimera

Tito tři vizuální artisti nám předkládají klasické médium obrazu, které je neustále disponováno k novým a novým permutacím, ať už se pohybuje na dvojploše či přeteče do trojprostoru. Slovo experiment je už zajisté zastaralé, ale osvěžující pokrok v mezích malířského “zákona” nemá dispoziční omezení.

Pořádá GaP ve spoupráci s Kunst Raum Retz.
Spolufinancuje Evropský fond pro regionální rozvoj.

Akce spojené s výstavou

No items found.