Aleš Růžička: Území

Proběhlo
11/12/2020
18/6/2021

Trvání výstavy: 11. 12. 2020 - 18 . 6. 2021

Aleš Růžička patří mezi nekompromisní a nepřehlédnutelné představitele současné české malby. Do odborného povědomí se uvedl na IV. Zlínském salonu mladých v roce 2006, kde za své Parky získal I. Cenu Václava Chada. Jako pravověrný vyznavač malby kloubí její významový a smyslový proud a propojuje apollinskou bdělost s živelným, extravagantním a nepředvídatelným dionýským protipólem romantiků, spojeným se stavem opojení. Pro sebe přirozenou fyzickou expresivitu koriguje vždy přítomným sdělením konkrétního obsahu a balancuje tak na romantické vlně napětí mezi extází a bdělostí, přírodou a člověkem. Jeho „odvážně konzervativní„ malba je výrazem bytostné potřeby malovat a vyznačuje se i přes tíhnutí k tmavým odstínům koloristickou bohatostí, haptickými hmotami barevné pasty a místy přidanou kresebnou linkou. Tématy je Aleš Růžička přímočaře zakotven v životě. Jeho zátiší i zákoutí pocházejí z prožívané zkušenosti. Silné okamžiky se mu stávají záminkou k obrazovým cyklům. V letošním roce se takovým impulsem stalo letní budování zahradního jezírka a s ním vodní element. S ním přicházejí ke slovu neuchopitelnost, temnota a hloubka, prozrazující tíhnutí k podvědomí vodního živlu.

Kurátorka: Lucie Šiklová

Aleš Růžička (1977) absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni, v letech 1995 – 2002 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde začínal v Ateliéru krajinomalby Františka Hodonského, po jeho odchodu z Akademie pokračoval v Ateliéru malby u Antonína Střížka a diplomovou práci obhájil v Ateliéru malby Michaela Rittsteina. Působí jako pedagog v oborech malba a keramika na Střední škole a Mateřské škole Aloyse Klara a je členem Umělecké besedy. Zastoupen je ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze, Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, Galerii Klatovy / Klenová, Galerii Ještě-R v České Třebové, Sbírce města Jajce, BiH a soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí.

Výstavu pořádá spolek Umění do Znojma ve spolupráci s městem Znojmem a Ministerstvem kultury ČR. Pro Vás.


Akce spojené s výstavou