Dagmar Skokanová

Lektorský program

Já a GaP

Malý priestor s veľkým kultúrnym a spoločenským presahom.

Já a Znojmo

Mesto s vlastnou históriou a krásnou oblohou.


Já a umění

Umenie mení. Dotýka sa nedotknuteľného. Vidí to, čo je neviditeľné. Je neohraničené. Umením môže byť i uvariť dobrú kávu.