top of page

Lucie Jindrák Skřivánková: Mirage 18/3 2022 - 27/5 2022

kurátorka: Karolína Juřicová„Unášení myšlenek intenzitou barvy, vedení ruky vrstvou hmoty a přecházení z přeludu do citlivě komponované plochy“, tak by mohl pozorovatel pojmenovat malířské způsoby mladé umělkyně Lucie Jindrák Skřivánkové.Lucie Jindrák Skřivánková je absolventka Ateliéru malířství na pražské AVU pod vedením


Michaela Rittsteina. Rezidenčně působila v Brazílii a studijně pobývala ve Švédsku a Finsku. Již během studií si vytvořila sobě vlastní rukopis, charakteristický rozmáchlou gestickou malbou, nebývalou barevností a kombinováním rozličných materiálů. Autorčino dříve oblíbené téma architektury vystřídala v poslední době čirá abstrakce s odkazy na díla Zdeňka Sýkory, Toyen, Joana Miró a dalších.

Lucie Jindrák Skřivánková pracuje s liniemi, novými materiály a jejich strukturou.

Bez předešlých zkoušek, přípravných kreseb či definování ideální soustavy tvarů a barev, buduje prostor krajinných scenérií senzitivně a s gestickou improvizací. Možnosti, které technika malby nabízí, přenáší autorka na velkoformátová plátna s vrozenou intuicí, přičemž ale také posouvá svá díla dál do morfologie. Studuje tvary a staví z nich nové organismy. Jak se jí však daří v naší mysli rozpohybovat reliéfní vazby barevných struktur až do činoherní scény? Zploštěním vrstevnatého světa zrcadlí abstrahované plochy, a tím vytváří řízené rytmické návaznosti. Miráž je hravá výstava, která otevírá pomyslná vrátka naší imaginace.
留言


bottom of page